Home > COPII ÎNTRE DOUĂ LUMI

Cercetare socio-pedagogică cu privire la reinserția școlară a copiilor remigrați

Proiect finantat de SGG-DRP în cadrul programului “Reintegrare”

PRIMA ETAPĂ

Etapa de cercetare în vederea furnizării resurselor necesare pentru o mai bună înţelegere a dificultăţilor de reintegrare a remigranţilor în sistemul educaţional şi a instrumentelor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea unei strategii personale sau instituţionale de intervenţie specifică.


Această etapă s-a concretizat prin realizarea și publicarea unui studiu /cercetare socio-pedagic privind efectele educaţionale, psihologice şi sociale ale remigraţiei, care va putea fi utilizat în viitoare programe dezvoltate pe această temă.


Demersul investigativ a fost focalizat pe identificarea şi explorarea sugestiilor metodologice ale profesorilor şi elevilor cu privire la cele mai eficiente activităţi educaţionale care ar putea facilita reintegrarea copiilor remigraţi.
Au fost distribuite 500 chestionare din care 50% în Italia și 50% în România.
Au fi realizate 10 interviuri şi 10 studii de caz pe un eşantion de 500 de persoane.
Eșantionul analizat a fost segmentat geografic 50% în România și 50% în Italia, selecția fiind făcută din rândul persoanelor care s-au întors în România sau intenționează să o facă în viitorul imediat apropiat.
Zonele de proveniență a participanților au fost Regiunea Lazio în Italia și Județul Vrancea, în Romania. Au fost alese aceste două zone pentru a restrânge aria cercetării, având în vedere resursele umane și financiare relativ reduse.
Analiza și prelucrarea datelor precum și realizarea raportului final de cercetare a fost realizat de Prof.dr. Silviu Daniel Brebuleț – profesor de psihologie și consilier școlar, Mioara Moraru și Denisa Porumboiu, sociologi.

A DOUA ETAPĂ  

A vizat schimbul / transferul de bune practici la nivel internațional de dezvoltare a competenţelor personalului didactic și a altor factori implicați în procesul educațional (psihologi, mediatori culturali, etc…) în privința facilitării integrării educaționale a copiilor remigraţi, a prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii în rândul acestora.
Schimbul transnațional de experiențe (Italia, 9-12/11/2021) cu organizarea unei vizite de lucru cu scopul unui schimb de experiență a avut loc între reprezentanți ai instituțiilor/școlilor din județul Vrancea (România) și instituții de învățământ din Regiunea Lazio (Italia).

Vizita de lucru a fost organizată pentru un grup de 10 persoane (profesori, psihologi, asistenți sociali, directori de instituții, etc..) din România, jud Vrancea,
Din delegație au făcut parte: dl. Daniel Gherasim – Inspector șef adjunct de la ISJ Vrancea, prof. Dr.  Silviu Daniel Brebulet – psiholog și consilier școlar CJRAE, prof. Dr Florentina Ciomaga – consilier școlar CJRAE, dna Mădălina Brebulet – logoped CJRAE, prof. Ionuț Bercar – director școala Popești, prof. Corina Vișan – Liceul Economic, dna. Dana Negoiță – psiholog, dna Simona Safta – director adjunct Liceul de Arte Gh. Tattarescu, d.ra Denisa Porumboiu – sociolog. 

În cele trei zile, 9-12/11/2021, au avut loc vizite de documentare și schimb de bune practici în mai multe  școli di Regiunea Lazio / Umbria care au experiențe importante în integrarea copiilor emigranți. 

  • Institutul comprensiv Corrado Melone (Ladispoli), director prof. Riccardo Agresti 
  • Institutul Comprensiv Narni Scali, Terni (TR), director prof. Sandra Catozzi, 
  • Institutul Comprensiv Cecchina, director prof. Pietro Volpones
  • Institutul Comprensiv Albano Laziale, director prof. Luigia Mastrosanti

În localitatea Albano Laziale, delegația a fost întâmpinată de Consilierul municipal pe probleme de educație, Alessandra Zeppieri.

Pe data de 10/11.2021, delegația s-a întâlnit cu Ambasadorul României în Italia, ES. George Gabriel Bologan, la sediul Misiunii Diplomatice din Roma.

CONFERINȚA FINALĂ (Focsani,26 noiembrie 2021)

Este destinată evaluării finale a proiectului şi a prezentării lucrării de cercetare, planificarea activităţilor de follow- up precum și stabilirii modalităţilor concrete de colaborare pe viitor. Are rol de multiplicare şi diseminare, de promovare a rezultatelor obţinute ȋn cadrul proiectului, prezentarea obiectivelor ȋndeplinite, a etapelor de realizare, a impactului asupra partenerilor implicați, a soluţiei informatice şi a beneficiilor implementării iniţiativei și a lucrării de cercetare realizată prin proiect.  

Proiectul este realizat în colaborare cu ISJ Vrancea şi CJRAE cu patronajul Ambasadei României în Italia.

COMUNICATE DE PRESĂ