Home > MISIUNE

Unul dintre obiectivele asociației este acela de a identifica, valoriza și sprijini excelența în rândul românilor rezidenți în Italia și în general în străinătate. Activitățile organizate și desfășurate de asociație au fost cu predilecție activități care au vizat propagarea culturii românești în Italia, accentuând contribuția acesteia la consolidarea relațiilor între comunitatea română și cea italiană. Considerăm de o deosebită importanță păstrarea identității naționale sau formarea acesteia în conștiința tinerilor, viitoare personalități ale culturii, sportului, științei, reale promisiuni în domeniile în care excelează.